IN ENGLISH, AFTER THE SWEDISH TEXT

En film är på gång
Filmen kommer att visas över hela världen, på YouTube
Det blir musik, dans och prat
FOLKETS KÖR i denna film med barn och vuxna 
från hela världen, via internet! 

Du spelar in din del hemma och skickar till mig. Jag mixar det.

Är du intresserad av att medverka i denna film på något sätt? 
Du väljer vilket du vill vara med på. 
Mejla mig: gitte.hd.tonaria@gmail.com

Vill du prata om något passande för denna film, 
skriv ner det till mig först.

Det är viktigt att allt inspelat och filmat är av högsta kvalitet! 
Lyssna på sångerna med hörlurar när du sjunger in så att takten blir densamma.

KÖR-SÅNGER (sopran, alt, tenor, bas) I FILMEN:
(= samma som MOTHER EARTH, SHE'S CRYING minus talet till Greta T. i början) 

lyssna: 2000-FUNDERINGAR                                                                 UNISONA SÅNGER (alla sjunger melodin) I FILMEN: ENGLISH
A film is going on
This film you will see all over the world, on YouTube
It will be music, dance and talks
PEOPLE'S CHOIR in this film with children and adults 
from the whole world, via internet! 

You sing your part at your home and send it to me. I mix it.

Are you nterested in acting in this film in some way? 
You choose which parts you will act in. 
e-mail me: gitte.hd.tonaria@gmail.com

If you will talk about something suitable for this film, 
write it down and send it to me first.

Very important: the best quality possible in the recording and in the films!
Listen to the songs with headphones so you sing in the same tempo.

CHOIR-SONGS (soprano, alto, tenor, bass) IN THE FILM:
(= the same as MOTHER EARTH, SHE'S CRYING minus the speech to Greta T. in the beginning)  

(Try to learn this song in swedish)  
UNISON SONGS (everyone sings the melody) IN THE FILM::