HAGSTEDT DICKSONS musikskola
Mina 3 långfilmer: 
se STARTSIDA här ovan 
My 3 feature films: 
see IN ENGLISH here above
*  *  * * * * * * * * * * * * * *

FILMER: Du lär för din egen skull... I din egen takt...

OM MUSIKSKOLAN

Denna musikskola, som finns i Masthugget i Göteborg, grundades år 1972 av mig, Gitte Hagstedt-Dickson, som också är skolans lärare.
Musikskolan ger lektioner till barn från 4 år, ungdomar och vuxna.
Undervisning erbjuds för närvarande i följande instrument: Piano, Gitarr, Flöjt, och Sång.
Jag jobbar fortfarande som pensionär men i liten skala.  

Undervisningen sker enligt min egna metodik och efter mitt eget undervisningsmaterial i form av:
Musiklek (fingerlekar etc.), Musikspel (memoryspel, not - kortspel etc.), olika musikstilar, gehörsspel, notspelmusikteori, harmonilära, improvisation och enklare komposition.                                                              
Min musik kompletteras även av andras musik och eleven får komma med egna önskemål om musikstycken, vilket jag tycker är mycket viktigt.  

Spelböcker 
Första spelboken, för barn under 7 år, heter SÅNG, LEK OCH SPEL; gehörsspel.
Andra spelboken, från 7 år och uppåt, heter LÅTAR I BÖRJAN; notspel, gehörsspel och ackordsspel, enklare komposition och musikteori. 
Tredje spelboken heter LÅTAR PÅ VÄG; fortsatt  notspel, gehörsspel och ackordsspel, enklare komposition och musikteori.      
     

Gratis noter

Egenhändigt komponerad musik för olika högtider: Bröllopsmelodier, Vårmelodier, Sommarmelodier, Höstmelodier och Vintermelodier, Påskmelodier, Lucia-melodier, Julmelodier och Nyårsmelodier. Körarrangemang och Orkesterarrangemang, ALL MUSIK I MINA LÅNGFILMER.

Ett komplett LUCIAKONSERT-program med noter för Kör och Orkester.

Ett komplett MUSICAL-program med manus och noter för Kör och Orkester till musikalen MILLENNIS HALSBAND.

Noter till övrig musik.