In English, please read further down the page, after the Swedish text.
Min nya sång: MODER JORD, HON GRÅTER
och jag med henne. En fågel, via flöjten, försöker trösta henne med sina drillar. Hon gråter över att människan inte förvaltar på rätt sätt, vare sig det levande eller miljön, det hör ihop. Musik är magisk och engagerar!
Så länge jag lever kommer jag att hålla på med musik och samtidigt kämpa för ett hållbart klimat och för frihet och jämlikhet. T.ex. utbildning åt alla, det minskar också befolkningsökningen, bra för klimatet. 
Och jordens resurser räcker åt alla, om de fördelas jämnt! Så att det blir: MODER JORD, HON LER. "Tag plats!" står det i texten, det ska finnas plats för alla och envar på vår jord, oavsett. Tycker jag. 
MAKTHAVARE världen över, NI MÅSTE SKÄRPA ER! När ska ni gå från ord till handling, då ni sitter där vid era bord? Vi måste nå en snar förvandling, för att kunna rädda våran jord!
Varsågod, en gåva från mig till dig, min nya sång, om mänsklig miljö och natur(lig) miljö. Om du trycker på den 1:a länken först för att titta och lyssna, så kommer de andra automatiskt i anslutning till varandra i den ordning de står.  

MUSIKEN:  Lyssna och lär.                                                                                                                                                                                                                               
NOTER i PDF:  Att skriva ut.  ( du kan beställa i andra tonarter) 
  


Snälla, hjälp mig att sprida detta så mycket du kan via denna hemsida och ge till folk du möter:        Lappar (PDF)          AFFISCH (PDF)            Tack så jättemycket!

Ge aldrig upp! Musik är verkligen magisk! Efter många år av vånda och kamp med en i min närhet, kan jag till slut börja se ljuset och hoppet! Min nya sång gav oss seger! Fråga mig personligen om du vill veta mer...
Det är inte första gången som musik har hjälpt mig i möte med människor som lider nöd på olika sätt. Och gällande klimatkampen så behöver vi den magiska musiken. Jag tror verkligen på oss alla!


 

In English:
My new song: MOTHER EARTH, SHE'S CRYING
and me with her. A bird, via drills on the flute tries to comfort her. She is sad because the human being don't manage enough, neather humanity nor the climate and equality and freedom, they really belong together.
Music is magic and engages in many different ways. As long as I live I will keep on music as concerning the climate and injustice. Give education to everyone and population grow will decrease, good for the climate.
The earth's resources are enogh for everyone if they are distributed evenly. We can make room for everyone… Our wonderful world can be a better place for all of us. Me myself am waiting for: MOTHER EARTH, SHE'S SMILING.
                                 
Please, a gift from me to you, my new song, about the human climate and the nature climate. If you press the first link to watch and listen, the other links will come after each other as here, to watch.    

THE MUSIC:  Listen and learn.  
  


CHOIR VOCALS:   Listen and learn.  (for you who sing in a choir, you can practise here)  SHEETS in PDF:  To print.  (you can order in other keys)Please, help me to spread this as much as you can, via this website and give to people you meet:    NOTES (PDF)       POSTER (PDF)       Tank you so very much.  

Never give up! Music is really magic! After many years of agony and struggle with one in my vicinity I finaly can begin to see the light and the hope! My new song gave us Victory. Ask me personally if you want to know more...
It's not the first time that music has helped me in meeting people who suffer distress in different ways. And conserning the climate struggle we need the magic music. I do beleive in us all!
                                                                 


                                                                                                                                                                 *  *  *                          
 Gittes YouTube- kanal med 100-tals egna musikfilmer:  Gittes spellistor på YouTube   
 
Mängder av olika texter, noter och undervisningsmaterial kan rekvireras som PDF-filer via mejl, se KONTAKT  här ovan. Jag har skrivit spelböcker i musik, från 4 år och uppåt, enligt en egen pedagogik. Dessa kan rekvireras från mig.

                                                       
                                              
                                                                                                                                                           "Sommar'n är här och solen den värmer. 
                                                                                                                                                            Nu kan man bada ute och plocka bär."   
                       
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                      BOKRECENSIONER på Gittes böcker, tryck här ovan på:   TONARIA BOKHANDEL   

                                                                                                               Mängder av alla olika slags melodier på noter finns hos Gitte, mejla önskemål, tryck här ovan på:   KONTAKT  


TONARIA
är namnet på denna hemsida och på min (Gittes) Kör-Orkester, och det kommer från Ton-persON-vARIAtion:  varierad musik, varierade personer och åldrar  - en tanke som genomsyrar hela mitt sätt att arbeta på 
- en källa till både GLÄDJE, INSPIRATION och LÄRDOM! 

Och i alla år har vi idkat VÄLGÖRENHET i våra KONSERTER där vi, i alla våra olika åldrar, har lärt oss att man med musik kan glädja, inte bara sig själv utan även andra, samtidigt som man kan bidra till att hjälpa dem som har det svårt 
och lider nöd på olika sätt.

Då jag gjorde sorti från alla större uppträdanden genom åren med min musikal år 2006 insåg jag, tyvärr, ganska snart att jag ingen annan hade att lämna över taktpinnen till. Men nu får vi alla i stället ta del av alla verksamma år 
som varit via filmen! 

VÄLKOMMEN att ta del av följande minnen som FÖREVIGAS I LJUD OCH BILD! På min YouTube-kanal finns alla dessa olika filmer från konserter, musikläger och fester genom åren. 

+ några familjefilmer, bl.a. min barndomsfilm, tryck på:  MIN MOR, SÅNGFÅGELN    Är du själv med i någon / några filmer? Kolla upp det, tryck på:   Deltagarlistor - konserter m.m.    Gå sedan in direkt härifrån, tryck på:    min YouTube-kanal

Min brokiga hemsida innehåller både det ena och det andra, se länkarna längst upp.                                                                                                                                                       Inför varje jul    Välkommen att trycka på följande länk    
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                 JUL HOS GITTE           NÅGOT TILL TOMTEN          BELLA NOTTE     (bland annat sjunger min morbror, musikprofessorn Hans Wihlborg)            December hos Gitte            Inför det nya året:        Nyår hos Gitte           NYÅRSKÄNNING - två sånger

                                                                                                                                                                                            *  *  *  


Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Oct 10, 2017, 5:12 AM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 17, 2019, 2:36 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 17, 2019, 2:36 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 12, 2019, 8:00 AM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 8, 2019, 5:44 AM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 6, 2019, 1:14 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 6, 2019, 1:14 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 6, 2019, 1:15 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 8, 2019, 5:42 AM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 6, 2019, 1:14 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 6, 2019, 1:14 PM
Ċ
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 6, 2019, 1:14 PM
Ċ
NOTES.pdf
(43k)
Gitte Hagstedt-Dickson,
Jun 16, 2019, 2:44 PM
ą
Gitte Hagstedt-Dickson,
May 20, 2014, 6:13 PM