Kontakt

Gitte Hagstedt Dickson
E-post: gitte.hd.tonaria@gmail.com
Snabbast når du mig, Gitte, på min mobil, via sms: 0703 53 42 18    
Jag finns även på Facebook

~