KONTAKT (contact) 

Gitte Hagstedt Dickson
e-mejl: gitte.hd.tonaria@gmail.com

Snabbast når du mig, Gitte, på min mobil, via sms: 0703 53 42 18  
  
Jag finns även på Facebook