VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

TONARIA hjälper varje år medmänniskor som lider nöd runt om i världen.

EN kan inte hjälpa ALLA men ALLA kan hjälpa NÅGON, på olika sätt.   

Under år 2018 har TONARIA fortlöpande hjälpt en närstående behövande + några Tiggare.

En större summa pengar har, från intäkterna av mina böcker, år 2017,                                                                                                                                                                                                                                                                                          gått till närstående, behövande + Kläder och andra textilier skänktes till Stadsmissionen.

En Tiggare i Masthugget har under år 2016 fortlöpande fått hjälp och i november 2016                                                                                                                                                                                                                                                               har nu skänkts en större summa medel så att denna man kan åka hem till sin fru och tre barn i Rumänien.                                                                                                                                                                                                                             En hel del kläder har han också fått. Nu slipper han sitta här och frysa mer och kan förenas med sin familj inför jul.                                                                                                                                                                                                          Kontakt hålls med honom. Frid över dem! 


Under höstterminen 2015 har fortlöpande och direkta bidrag gått ut till Det Tiggande Folket i Göteborg med omnejd.


I september, år 2015 hjälpte vi de drabbade i Syrien och flyktingkatastrofen. Tankar till er alla!


År 2014, gick den årliga gåvan från TONARIA till Det Tiggande Folket i Göteborg med omnejd

i form av pengar, kläder, hygienartiklar, mat.

Vi köpte saker som de själva har tillverkat, Kärlek, omsorg, uppmuntran och engagemang på olika sätt i deras situation,

se bl.a. i ovanstående länk på Facebook. Allt gott önskar vi dem alla!


År 2013 skänktes pengar till barnhemmet Kitaa

i Tanzania, se  hemsidan:      //www.kitaa.se//        Läs där bl.a. i "DAGBOK".* * *

Den 2 september, 2014 startade jag en sida på Facebook och intresset är större än jag kunde ana, det inger HOPP OM MÄNSKLIGHETEN:

https://www.facebook.com/FranManniskaTillManniska


* * *Tankar kring en bättre värld.


Börja redan med de små människorna, i hem och i förskolor.


Se” varje barn och uppmärksamma allt i tid! Slösa med massor av kärlek och omtanke och en sund närhet.


Lär dem redan från början att alla är lika värda, att alla har något, att alla behövs och att vi alla behöver varandra..

Lär dem ödmjukhet.


Lär dem att samarbeta och att se varandra som resurser. Det skall finnas plats för var och en, oavsett.

Låt barnen få vara delaktiga i olika göromål redan från början, låt det bli ett sätt att leva och umgås på.

Barnen lär sig tidigt att ta ansvar och framförallt att få känna sig behövda och det danar dem gott inför framtiden.Tankar kring en rättvisare värld:


Obligatoriskt men efter bästa förmåga och allt går till där det behövs:


Årlig insamling från alla världens skolor, alla stadier, alla olika föreningar.


Alla affärer låter kunden frivilligt lägga på en extra slant vid betalning.                                   

Barnbidrag skall vara inkomstbeprövat.

Ständigt bekämpa våld och orättvisor, miljöförstöring och felaktigt utnyttjande.

Införa barnbegränsning (= utbildning åt alla) på sikt som leder till bättre livskvalitet för alla om vi blir färre

men för den skull inte glömma dem som redan finns här och nu!

Kort sagt: FÖRDELA ALLT RÄTTVISARE MELLAN ALLA PÅ VÅR JORD!