TONARIA

TONARIA är namnet på denna hemsida och på min Kör-Orkester,

och det kommer det kommer från Ton-persON-vARIAtion:

varierad musik, varierade personer och åldrar - en tanke som genomsyrar hela mitt sätt att arbeta på

- en källa till både Glädje, Inspiration och Lärdom.

TONARIAS PARADNUMMER - YouTube

Och i alla år har vi idkat Välgörenhet i våra KONSERTER där vi, i alla våra olika åldrar, har lärt oss att man med musik kan glädja, inte bara sig själv utan även andra samtidigt som man kan bidra till att hjälpa dem som har det svårt och lider nöd på olika sätt.

Då jag gjorde sorti från alla större uppträdanden genom åren med min musikal

år 2006 insåg jag, tyvärr, ganska snart att jag ingen annan hade att lämna över taktpinnen till. Men nu får vi alla i stället ta del av alla verksamma år som varit via filmen! Välkommen att ta del av följande minnen som

Förevigas i ljud och bild!

På min YouTube-kanal finns alla dessa olika filmer från

konserter, musikläger och fester genom åren.Är du själv med i någon / några filmer? Kolla upp det:

Deltagarlistor - Konserter m. m. Gå sedan in direkt

härifrån och sök efter de filmer där du är med,

tryck: 16. KONSERTER / MUSIKAL - YouTube